הדפסות באפליקציית מוביטי

   

 

1. מודול הדפסות

2. טעינת קובץ

3. בחירת מסמך והגדרות הדפסה

4. אישור העלאת מסמך

5. בחירת קובץ להדפסה - אפשר לבחור קובץ אחד או את כל המסמכים. יש ללחצץ על "הדפס"

6. סריקת קוד המדפסת - יש לסרוק את הברקוד שמופיע על המדבקה במדפסת

7. בדיקת תקינות המסמך

8. פרטי הקובץ להדפסה

9. היסטוריית הדפסות

10. פנייה לתמיכה - פתיחת קריאה במוקד מפעיל

11. פנייה לתמיכה - פירוט השדות לפתיחת קריאה במוקד מפעיל

12. טעינת הארנק