1. כמדיניות, לא נחסמת אפשרות השימוש בהתקנים ניידים, למרות ששימוש בהם מהווה סיכון גבוה ומאפשר חשיפת מערכות המכללה למגוון רחב של וירוסים.
2. קיים מנגנון בדיקה וניקוי מצד מערכת האנטי וירוס של המכללה אולם אין די בכך ונדרש שיתוף פעולה של סטודנטים / עובדי המכללה ע"י הקפדה בשימוש בכוננים ניידים אך ורק לשימוש אישי תוך הפעלת שיקול דעת בעת החיבור ההתקן למערכות המחשוב.