מכלול 4 - תהליכים מרכזיים - לחצו כאן

MATLAB - הורדה והתקנה ראשונית - לחצו כאן

ZOOM מרצים - לחצו כאן

הפקת סיסמה חדשה למרצה החדש - לחצו כאן

העלאת קבצים למודל מרצים - לחצו כאן