שימוש ב-One Drive - לחצו כאן

הגדרת חשבון Office 365 במכשירים ניידים - לחצו כאן

מכלול 4 - תהליכים מרכזיים - לחצו כאן

MATLAB - הורדה והתקנה ראשונית - לחצו כאן

ZOOM מרצים - לחצו כאן

הפקת סיסמה חדשה למרצה החדש - לחצו כאן

העלאת קבצים למודל מרצים - לחצו כאן