1. אין לשמור מידע רגיש על שולחן העבודה.
2. יש להקפיד לא להוציא מידע רגיש מחוץ לכותלי המכללה.
3. במידה ויש ברשותכם מחשב נייד, אין להשאירו ללא פיקוח (ברכב לדוגמא).

שרתי קבצים:

  • עובדים מנהליים: שרת קבצים MGT-FS.
  • מרצים מן המניין: שרת קבצים AS-FS, AC-FS.

שירותי ענן:

  • עובדים מנהליים, מרצים מן המניין: One drive.
  • מרצים מן החוץ, מרצים מן המניין, מתרגלים: Google drive.