• יש חשיבות לאותיות קטנות או גדולות (A a).
  • הסיסמה חייבת להכיל לפחות 7 תווים.
  • הסיסמה אינה יכולה להכיל אף אחד מערכים הבאים password test .
  • הסיסמה אינה יכולה להכיל את שמך או שם המשתמש שלך (Login name).
  • הסיסמה אינה יכולה להכיל מילים נפוצות או צרוף נפוץ של תווים.
  • הסיסמה חייבת להכיל 3 סוגים לפחות של התווים הבאים: אות רישית (A-Z), אות קטנה (a-z), מספר (0-9), סימן (!, #, $ וכו'), תווים בשפות אחרות שאינם מצוינים לעיל
  • הסיסמה החדשה אינה יכולה להיות זהה לסיסמה בה השתמשת בעבר (בהיסטוריה שמורות 3 סיסמאות אחרונות)
  • תוקף הסיסמא: 365 ימים.
  • נעילת חשבון: משתמש יכול להזין סיסמה 10 פעמים עד שהחשבון ננעל, החשבון ננעל ל-30 דקות.