דיקנאט הסטודנטים מזמין אתכם להיות שותפים לתכנית "חונכות מדעית" בשיתוף משרד המדע והטכנולוגיה.

מה בתכנית: תגבור וסיוע לימודי מדעי, בקרב תלמידי בתי ספר יסודי ותיכון ותלמידי מכינות קדם אקדמיות.

היקף הפעילות: 120 שעות חונכות שנתיות.

מלגת לימודים: 9,000 שקל.

למי מיועד: סטודנטים משנים ב'-ד'.

 

לפרטים נוספים יש לפנות לרכזת מעורבות חברתית בדיקנאט הסטודנטים, גב' יהל פלצקובסקי | 08-8519362 | yahelpl@sce.ac.il.

הרשמה מקוונת בתחתית העמוד. שימו לב, כי בביצוע ההרשמה הנכם מצהירים שכל הפרטים הרשומים בבקשתכם הינם נכונים, מלאים ומדויקים.

בנוסף, יש לשלוח תצלום ת"ז + ספח פתוח מלא, וכן גיליון ציונים מלא לכתובת דוא"ל yahelpl@sce.ac.il.