המלגות מיועדות לחברי ארגון נכי צה"ל הלומדים במוסדות להשכלה גבוהה – גם אם מקבלים מימון ממשרד הביטחון!

סכום המלגה ייקבע ע"י ועדת המלגות בכפוף למקורות הכספיים העומדים לרשות הועדה ובהתאם להיקף הבקשות.

פרטים נוספים באתר הארגון, אזור זכויות והטבות.