מטרותיו של בית הספר ללימודי מוסמכים הן:

  • לעודד את הצטרפותם של המועמדים הטובים והמוצלחים ביותר ללימודי תואר שני בהנדסה במכללה.
  • להציע מלגות קיום ומלגות שכר לימוד לסטודנטים הבוחרים להשתתף בתוכנית הלימודים הכוללת עבודת גמר מחקרית.
  • לתמוך בסטודנטים לתואר השני בכדי שיוכלו להתמקד בתוכניות לימודיהם והתקדמותם המקצועית.
  • לעודד את המועמדים לסיים את תוכנית לימודיהם בזמן הקצוב.
  • לקדם תוכניות לתואר שני במחלקות נוספות במכללה.
  • לעודד את המחלקות לקיים תשתיות למחקרים לקראת תארים מתקדמים.