זכאות לתעודה

קיימת חובת נוכחות ב-80% מהמפגשים, ועמידה במטלות התכנית.
לעומדים בדרישות התכנית תוענק תעודה מטעם המרכז ללימודי חוץ SCE.

 

הערות

  • פתיחת כל תוכנית מותנית במספר הנרשמים.
  • דמי ההרשמה אינם מוחזרים, אלא במקרה של אי-פתיחת התוכנית על ידי היחידה.
  • דמי ההרשמה אינם כלולים בשכר הלימוד.

היחידה מביאה לידיעת הנרשמים כי ייתכנו שינויים במערך התוכנית, במועדי הלימודים והבחינות או בכל נושא אחר. הודעה על כל שינוי תימסר למשתתפים. כפוף לנהלי המרכז ללימודי חוץ של SCE.

 

נהלי רישום

ההרשמה תתבצע באמצעות היחידה ללימודי המשך ולימודי חוץ של SCE המכללה האקדמית להנדסה ע"ש סמי שמעון