קורס הכשרת מורשים לנגישות תשתיות וסביבה, בפיקוח משרד הכלכלה האגף להכשרה מקצועית, מקנה תעודה של מורשה נגישות. תעודה זו מאפשרת ניהול ופיקוח בהתאם לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות, ומעניקה סמכות למתן אישורים בהליכי רישוי ובנייה, רישוי עסקים ומתן היתר לפעולות בנייה למבנים קיימים או מבנים בשלבי התכנון והבנייה.

הלומדים בקורס שיעמדו בהצלחה בתנאי הקורס יהיו רשאים להירשם ברשימת המורשים לנגישות מבנים תשתיות וסביבה. כמו כן, תינתן להם הזכות לפעול במסגרת הליכי תכנון, רישוי בנייה ועסקים, במוסדות לחינוך והשכלה גבוהה.

קהל היעד

  • אדריכלים, אדריכלי נוף, מהנדסי בניין/הנדסאי בניין בעלי תעודה השכלה גבוהה בארץ או בחו"ל.
  • תעודת רישום בפנקס המקצוע.
  • ניסיון מקצועי בתכנון ובנייה של 3 שנים לפחות.

תכנית הלימודים

  • היקף הקורס: 200 שעות לימוד
  • במהלך הקורס יתבצעו ימי סיור, תרגולים ועבודה מעשית

מטלות הקורס

  • נוכחות של 85% משעות הלימוד. היעדרות של  יותר מ-15% תשלול את הזכאות לגשת לבחינה בתום הקורס
  • 3 מבחנים במהלך הקורס
  • כתיבת פרויקט גמר והגנה
  • עמידה בבחינה חיצונית מקצועית.