מסלול תיכון ועיצוב המוצר מקנה לבוגריו ידע תיאורטי ומעשי נרחב בכל הקשור לשיקולי התכן ההנדסי של המכונה/ המוצר. הידע נפרש על מספר מוקדים: הקניית כלים ליצירת תכן מבני-תפקודי (פונקציונלי) יחד עם ההקשר הטכנולוגי; שיפור ומיקוד יכולות החשיבה באמצעות קורסי יצירתיות וחדשנות.

שיטת הלמידה מתמקדת בפרויקטים מעשיים (תעשייתיים וחברתיים) בשת"פ עם מוסדות אחרים/ גורמים תעשייתיים, המשלבת בצורה מיטבית את יישום הידע התיאורטי בהקשר רחב היקף של חומרים ושיטות ייצור מתקדמות.

במהלך הלמודים הסטודנט נחשף לפרויקטים מרתקים של חדשנות עם מכונים טכנולוגיים יוקרתיים בעולם, בצוותי תכנון משותפים, ובסינרגיה לימודית המהווה רובד חשוב להעשרת הידע העכשווי לתכנון וייצור המכונה/ מוצר, ושיפור היכולת לפתור בעיות פתוחות באופן יצירתי וחדשני.

במסגרת הלימודים במסלול מתקיימות הרחבות מקצועיות לתכנון באמצעות מחשב, והתנסות בתכנון לטכנולוגיות חיתוך בלייזר, הדפסה בתלת-ממד, יציקת מתכות, עיבוד שבבי, הזרקת פלסטיק, ועוד.

בוגרי המסלול משתלבים בתעשייה בחברות מובילות, ואף מובילים מיזמים פרטיים, כל זאת לאור הכלים המעשיים הרבים והייחודיים הנרכשים במהלך הלימודים, ההבנה הרחבה של הגורמים המעורבים

בתהליך תכנון וייצור המכונה/ מוצר, והיכולת לפתור בעיות פתוחות באופן יצירתי וחדשני.