מסלול מערכות אנרגיה מקנה לבוגריו ידע מקיף תיאורטי ואפליקטיבי בספקטרום רחב של תחומי אנרגיה, זרימה ומעבר חום. במסגרת המסלול הסטודנטים רוכשים ידע רב במערכות אנרגיה, הן מערכות קונבנציונליות (מבוססות דלקים)  והן מערכות אנרגיה מתחדשות  (אנרגיה ירוקה). 

תחום נוסף המקנה לסטודנטים כלים להשתלבות מיטבית בתעשייה הינו תחום הסימולציות הנומריות לפתרון בעיות זרימה ומעבר חום המאפשר לסטודנטים לבצע מחקר ופיתוח של מערכות תרמו-הידראוליות.

באמצעות מעבדות אנרגיה מתקדמות הכוללות מערכות ניסויי מגוונות, הסטודנטים נפגשים עם העקרונות הפיזיקליים ואופן יישומם במערכות אנרגיה.

המרכז לאנרגיה וסימולציות נומריות משמש כפלטפורמה למחקרים וביצוע תארים מתקדמים בתחום האנרגיה ובנוסף מהווה מעבדה מרכזית לצורך פרויקטי גמר במסלול. 

פרויקטי גמר רבים מתבצעים בשת"פ עם התעשייה בארץ ומקנים לסטודנטים התנסות מעשית וחשיפה ראשונית לעולם זה.

בוגרי המגמה משתלבים בתעשיות שונות בארץ בחברות מובילות וחלקם ממשיכים לתארים מתקדמים בתחום האנרגיה.