מנהל המכינה
ד"ר חיים אטיה
404ז בניין ד' (60)
08-6475671
haima@sce.ac.il
יועצת חינוכית
גב' ספי הנקין
404יא בניין ד' (60)
08-6475672
sefihe@sce.ac.il
עוזרת מנהלית
גב' אירית פלדמן
404ו בניין ד' (60)
08-6475769
irit@sce.ac.il
 
רכזת סטודנטים, חונכויות, תגבורים ואוכלוסיות מיוחדות
404י בניין ד' (60)
08-6475079
גב' נועה גבאי-פנקר
noaga@sce.ac.il
מזכירה 
גב' הדס צרור
404ו בניין ד' (60)
08-6475664
hadaszr@sce.ac.il
שעות קבלה
א'-ה' 08:00-15:30

פקס: 08-6475600
 
 
 

 

למאמרים נוספים בנושא מכינה קדם אקדמית להנדסה:

מסלולי לימודהרשמה