תוכנית הלימודים בפיזיקה, במסלול האקדמי, כוללת חמישה קורסים, הנלמדים במהלך השנים א' ו-ב':

קורסי מבוא לפיזיקה: מבוא לפיזיקה 1, מבוא לפיזיקה 2, מבוא לפיזיקה להנדסת חשמל, מבוא למכניקה של גוף קשיח.

הקורסים מיועדים לסטודנטים שלא למדו פיזיקה ברמה של 5 יחידות לימוד והציון העובר בהם הוא 60. הקורסים מקנים ידע בסיסי במכניקה וחשמל, הדרוש להמשך הלימודים האקדמיים, וחלה בהם חובת נוכחות של 80% בהרצאות ובתרגולים.

הקורס מבוא לפיזיקה 1 הוא קורס קדם חובה לקורס פיזיקה 1 ולקורס מבוא לפיזיקה 2. הקורס מבוא לפיזיקה 2הוא קורס קדם חובה לקורס פיזיקה 2.

הקורס מבוא לפיזיקה להנדסת חשמל מיועד לסטודנטים הלומדים במחלקה להנדסת חשמל ואלקטרוניקה, והוא מהווה קורס קדם לקורס פיזיקה 1א'.

הקורס מבוא למכניקה של גוף קשיח מיועד לסטודנטים הלומדים במחלקות להנדסת מכונות ובניין והוא מהווה קורס קדם לקורס סטטיקה.

 

פטור מלימודי קורסי מבוא לפיזיקה יינתן לסטודנט אשר:

א. עבר בהצלחה בגרות בפיזיקה ברמה של 5 יח"ל.

ב. סיים בהצלחה מכינה קדם-אקדמית מוכרת, שבה למד פיזיקה ברמה של 5 יח"ל, וקיבל ציון 60 לפחות.

ג. למד במוסדות להשכלה גבוהה בחו"ל והגיש את המסמכים הדרושים.

 

למרות האמור בסעיפים לעיל, ועדת הקבלה ו/או ועדת ההוראה רשאיות להחליט על קיום בחינת מיון לצורך מתן הפטור במקצועות המבוא.

הערה: תלמידים הלומדים במכינה הקדם-אקדמית הייעודית, ילמדו את הקורס: מבוא מורחב לפיזיקה 1, ומבוא מורחב לפיזיקה 2. קורסים אלו מקנים בהרחבה את הידע הנדרש במכניקה וחשמל להמשך הלימודים האקדמיים.

 

פיזיקה 1א' ופיזיקה 1ב'

הקורסים מיועדים לסטודנטים בשנה א' וכוללים את נושאי הלימוד הבאים: מבוא, תורת הווקטורים, קינמטיקה, דינמיקה, עבודה ואנרגיה, מתקף ותנע, תנועה הרמונית, דינמיקה של גוף קשיח.
הקורס פיזיקה 1ב' שייך להנדסת תעשייה וניהול בלבד ומותאם לצורכי המחלקה. הקורס פיזיקה 1א שייך לשאר המחלקות. הקורסים הם קורסי קדם חובה לקורס פיזיקה 2.

פיזיקה 2א' ופיזיקה 2ב'

הקורסים מיועדים לסטודנטים בשנה ב' וכוללים את נושאי הלימוד הבאים: חשמל ומגנטיות, פיזיקה מודרנית.
קורס פיזיקה 2א' השייך למחלקות להנדסת חשמל ואלקטרוניקה והנדסת מכונות, מתמקד בנושאים החשובים להנדסת אלקטרוניקה וחשמל. הקורס פיזיקה 2ב' נלמד בשאר המחלקות.

מעבדות לפיזיקה 1 ולפיזיקה 2

מעבדות לפיזיקה מהוות חלק בלתי נפרד מלימודי הפיזיקה ומועברות במקביל לקורסים פיזיקה 1 ופיזיקה 2 בהתאמה. במסגרת המעבדות הסטודנט מבצע ניסויים במעבדות משוכללות הכוללות ציוד ממוחשב.

 

למאמרים נוספים בנושא פיזיקה:

סגל מנהלי