פתחפתח
לקבלת מידע נוסף
*יש להזין שדות חובה
x סגור

פטור

סטודנטים אשר הגיעו ממוסדות אקדמיים אחרים, המבקשים ללמוד במסלול מנהור יהיו זכאים לפטורים בקורסים מקבילים ועל סמך גל"צ וסילבוס.

הכרה במסלול בסיום הלימודים לתואר

הסטודנטים יקבלו תעודה פנימית של המכללה, שתציין שסיימו לימודי מסלול מנהור ובנייה תת-קרקעית.

תנאי קבלה למסלול

כל סטודנט נדרש להגיש טופס הרשמה למסלול בתום סמסטר ב' שנה ב'.

תנאי קבלה למסלול תחבורה בשנת תש"ף הם:

  • ממוצע כללי 85 ומעלה
  • ציון 85 בקורס "מבוא לגיאולוגיה הנדסית"
  • ציון 85 בקורס "מכניקת קרקע 1"
  • ציון 85 בקורס "מכניקת קרקע 2". מכיוון שקורס זה מקביל להחלת התוכנית - ציון בקורס זה יהווה תנאי להישארות במסלול.

סטודנט שלא עומד בתנאים האלו וקבלתו למסלול לא אושרה, יכול להגיש בקשה ומועמדותו תדון ע"י ועדת קבלה. במצב זה ניתן יהיה לקבל את הסטודנט על תנאי ולדרוש ציון סופי של לפחות 85 בקורסי המסלול.

*סטודנט המעוניין לעזוב את המסלול, יגיש בקשה בכתב לראש המסלול.