פתחפתח
לקבלת מידע נוסף
*יש להזין שדות חובה
x סגור

פטור

סטודנטים אשר הגיעו ממוסדות אקדמיים אחרים, המבקשים ללמוד במסלול תחבורה, יהיו זכאים לפטורים על סמך גל"צ, סילבוס ואישור המרצה האחראי.

הכרה במסלול בסיום הלימודים לתואר

הסטודנטים יקבלו תעודה פנימית של המכללה, שתציין שסיימו לימודי מסלול בהנדסת תחבורה.

תנאי קבלה למסלול

כל סטודנט נדרש להגיש טופס הרשמה למסלול בתום סמסטר ב' שנה ב'.

תנאי קבלה למסלול תחבורה בשנת תש"ף הם:

  • ממוצע כללי 80 ומעלה

סטודנט שלא עומד בתנאים האלו וקבלתו למסלול לא אושרה, יכול להגיש בקשה ומועמדותו תדון ע"י ועדת קבלה. במצב זה ניתן יהיה לקבל את הסטודנט על תנאי ולדרוש ציון סופי של לפחות 85 בקורסי המסלול.

*סטודנט המעוניין לעזוב את המסלול, יגיש בקשה בכתב לראש המסלול.