פתחפתח
לקבלת מידע נוסף
*יש להזין שדות חובה
x סגור

פטור

סטודנטים אשר הגיעו ממוסדות אקדמיים אחרים, יצטרכו לקחת את כל הקורסים במסלול במסגרת תוכנית הלימודים.

הכרה במסלול בסיום הלימודים לתואר

הסטודנטים יקבלו תעודה פנימית של המכללה שתציין שסיימו לימודי הנדסה ימית.

תנאי קבלה למסלול

כל סטודנט נדרש להגיש טופס הרשמה למסלול בתום סמסטר ב' שנה ב'.

תנאי קבלה למסלול תחבורה בשנת תש"ף הם:

  • ממוצע כללי 85 ומעלה
  • ציון 85 בקורס " מכניקת זורמים 1"
  • ציון 85 בקורס "משוואות דיפרנציאליות"
  • וציון 85 בקורס "מכניקת קרקע 1"

סטודנט שלא עומד בתנאים האלו וקבלתו למסלול לא אושרה, יכול להגיש בקשה ומועמדותו תדון ע"י ועדת קבלה. במצב זה ניתן יהיה לקבל את הסטודנט על תנאי ולדרוש ציון סופי של לפחות 85 בקורסי המסלול.

*סטודנט המעוניין לעזוב את המסלול, יגיש בקשה בכתב לראש המסלול.