פתחפתח
לקבלת מידע נוסף
*יש להזין שדות חובה
x סגור

פטור מקורסים בעקבות לימודים קודמים

סטודנטים אשר הגיעו ממוסדות אקדמיים אחרים, המבקשים להתקבל למסלול מערכות תקשורת ואבטחת מידע (סייבר), יצטרכו לקחת את כל הקורסים במסגרת תוכנית הלימודים במסלול.


הכרה במסלול בסיום הלימודים לתואר

בתעודת הגמר יצוין, כי הסטודנט סיים מסלול מערכות תקשורת ואבטחת מידע Communication Systems and Cyber Track.

 

תנאי קבלה למסלול

כל סטודנט נדרש להגיש טופס הרשמה למסלול בסוף סמסטר א' של שנה ג'.
תנאי קבלה למסלול תקשורת ואבטחת מידע הם:

  • ציון סופי 85 לפחות בקורס "מבנה נתונים"
  • ציון סופי 85 לפחות בקורס "אלגוריתמים 1"
  • ציון ממוצע כללי 80 לפחות

סטודנט שלא עומד בתנאים האלו וקבלתו למסלול לא אושרה, יכול להגיש בקשה ומועמדותו תידון ע"י ועדת קבלה. במצב זה ניתן יהיה לקבל את הסטודנט על תנאי ולדרוש ציון סופי של לפחות 85 בקורסי המסלול.

 

הפסקת לימודים במסלול

על הסטודנט במסלול לעמוד בכל דרישות המסלול. בהתקיים אחד מהתנאים הבאים, תתכנס ועדת המסלול ותדון בעתידו של הסטודנט במסלול:

  • ציון ממוצע שנתי ו/או ציון בקורסי המסלול מתחת ל-75
  • עבירת משמעת אקדמית (בהתאם לתוצאות ועדת משמעת)
  • מצב אקדמי לא תקין

סטודנט המעוניין לעזוב את המסלול, יגיש בקשה בכתב לראש המסלול. לא תאושר פרישה ממסלול בשנה ד' ו/או אחרי תחילת פרויקט גמר.

 

לחזרה לעמוד מסלול מערכות תקשורת ואבטחת מידע (סייבר)