פתחפתח
לקבלת מידע נוסף
*יש להזין שדות חובה
x סגור

מהסטודנטים בשנה ד' הלומדים במסלול בינה מלאכותית וניתוח מידע נדרש לבצע פרויקט גמר בנושא הקשור למסלול בלבד.

ניתן לבצע את הפרויקט גם עם מנחים או גורמים מחוץ למסלול בתנאי שהוא בתחומי הידע הרלוונטיים.

על מנת לוודא כי הפרויקט מתאים, מעבר לחובות הכללים בנוגע לפרויקט של כלל הסטודנטים, חובה על הסטודנטים במסלול לפנות לראש המסלול ולקבל אישור מסודר בכתב כי נושא הפרויקט מאושר למסלול בינה מלאכותית וניתוח מידע.