פתחפתח
לקבלת מידע נוסף
*יש להזין שדות חובה
x סגור

פטור מקורסים בעקבות לימודים קודמים

סטודנטים אשר הגיעו ממוסדות אקדמיים אחרים המבקשים להתקבל למסלול - במידה ואושרו להם פטורים בקורסים הנלמדים במסגרת המסלול, יאלצו להשלים לוודא בעצמם כי רמת הידע שלהם מתאימה לדרישות.

ככלל, לא תאושר קבלה למסלול לסטודנטים אשר קיבלו פטור ליותר מקורס אחד במסלול.

 

הכרה במסלול בסיום הלימודים לתואר

בתעודת הגמר יצוין כי הסטודנט סיים מסלול בינה מלאכותית וניתוח מידע

 

קבלה למסלול בינה מלאכותית וניתוח מידע

תנאי קבלה

כל סטודנט נדרש להגיש טופס הרשמה למסלול בסוף סמסטר ב' של שנה ב' ללימודיו.

תנאי קבלה:

1. ציון 80 לפחות בקורסים הבאים (קורסי שנה א, ו-ב'):

 • מבוא להסתברות וסטטיסטיקה,
 • יסודות הנדסת תוכנה,
 • הנדסת דרישות וניתוח בהנדסת תוכנה,
 • עקרונות שפות תכנות,
 • אלגוריתמים 1
 • תכנות מונחה עצמים מתקדם

2. על מנת שהסטודנטים יוכלו להמשיך במסלול ההתמחות עליהם לקבל ציון של 80 לפחות בקורסי שנה ג' הבאים:

 • בסיסי נתונים
 • אלגוריתם 2

 

ועדת קבלה למסלול

בסוף שנת הלימודים של סטודנטים בשנה ב' סמסטר ב', תתכנס ועדת הקבלה של מסלול בינה מלאכותית וניתוח מידע ותבחן מיהם הסטודנטים אשר להם ישלח מכתב הקבלה למסלול. ייבדקו : ציונים בקורסי הליבה, דוח ממוצע ציונים של שנים א' ו-ב' כמו כן הסטודנטים ידרשו לספק המלצה מחבר סגל שלימד אותו ושלא מהווה חלק מועדת הקבלה.

בשלב ב' ועל פי מכסת הסטודנטים במסלול, תיקבע רשימה של סטודנטים שלא עמדו בקריטריונים במלואם אך עדיין יכולים להגיש בקשה להתקבל למסלול. אלו הם סטודנטים אשר ממוצע הציונים שלהם בקורסי הליבה/שנתי הוא בטווח של 75-80, הגישו עבודות אך לא פתרו בהצלחה את כולן וכן מקרים מיוחדים אחרים.

בשבוע הלימודים הראשון של שנת הלימודים של שנה ג', תיקבע שיחה של ראש המסלול עם כל הסטודנטים אשר התקבלו למסלול בשלב א' ובשלב ב'. במסגרת המפגש ראש המסלול יציג את עקרונות המסלול כמו גם התנאי כי המשך הלימודים במסלול מותנה בקבלת ציון 80 לפחות במסדי נתונים ואלגוריתם 2 .

 

הפסקת לימודים במסלול

על הסטודנט במסלול לעמוד בכל דרישות הקורס. בהתקיים אחד מהתנאים הבאים, תתכנס ועדת המסלול ותדון בעתידו של הסטודנט במסלול :

 • ציון של פחות מ-80 בקורסים מסדי נתונים ואלגוריתם 2
 • ציון ממוצע שנתי ו/או ציון בקורסי המבואות מתחת ל-80
 • עבירת משמעת אקדמית (בהתאם לתוצאות וועדת משמעת מוסדית)
 • היעדרות של יותר מ-15% מתרגולים או הרצאות בקורסי המסלול (היעדרות לא מאושרת על פי נהלי המכללה)

סטודנט המעוניין לעזוב את המסלול, יגיש בקשה בכתב לראש המסלול ויציין מפורשות כי ברצונו לעזוב את המסלול ולהשתבץ מחדש בקורסי בחירה בקורסים השונים.