ראש מחלקה
פרופ' שלמה גרינברג
08-9586002
בני ברית 127
shlomgr@sce.ac.il

עוזרת מנהלית
גב' אלה טורוק
08-9586001
בני ברית 127
ellat@sce.ac.il