ראש מחלקה
פרופ' שלמה גרינברג
08-9586002
בני ברית 127
[email protected]

עוזרת מנהלית
גב' שלי רוזנברג
08-9586001
בני ברית 127
[email protected]