פתחפתח
לקבלת מידע נוסף
*יש להזין שדות חובה
x סגור

תכנית אסטרטגית המכללה האקדמית להנדסה ע"ש סמי שמעון

תוכנית זו נועדה להגדיר את עיקרי יעדי המכללה לשנים הקרובות במטרה להוביל לשינוי חברתי באמצעות השכלה רב-תחומית, ולהביא להמשך פיתוחה ושגשוגה של המכללה וייצובה כמוסד אקדמי טכנולוגי מוביל ומשפיע בדרום הארץ, בפריפריה הגיאוגרפית ובפריפריה החברתית.

להלן היעדים המרכזיים:

  1. המשך מיצובה ומיתוגה של המכללה כמוסד אקדמי טכנולוגי רב-תחומי מוביל.
  2. פיתוח המחקר וטיפוח והעצמה של המצוינות המדעית בקרב חברי הסגל.
  3. שימור הזהות, החוזקות והייחודיות של המכללה בד בבד עם קידומה והתאמתה למבנה האקדמי של העולם החדש.
  4. הרחבת הנגישות ללימודים במכללה לאוכלוסיות מיוחדות.
  5. פיתוח תכניות לימוד חדשות וייחודיות במכללה.
  6. הרחבת השירותים הדיגיטליים המקוונים לסטודנטים ולסגל.
  7. שיפור, פיתוח ומחשוב תהליכי עבודה במכללה לצורך התייעלות ושיפור השירות לסטודנטים ולסגל.
  8. העמקה וטיפוח קשרים עם התעשייה, מחקר יישומי ושיתופי פעולה.