פיתוח ויישום שיטת מונטה קרלו

ראש המרכז: פרופ' שלמה מארק

שיטת מונטה קרלו היא שיטה מתמטית לביצוע חישובים מורכבים, המבוססת על תורת ההסתברות ועל שימוש במשתנים אקראיים. חוקרי המרכז ליישומי שיטת מונטה קרלו (NMCRC) בודקים דרכים חדשניות לניצול הגישה ההסתברותית של שיטות מונטה קרלו, לשם פיתוח אלגוריתמים לפתרון נומרי של בעיות מורכבות מהטבע ומהטכנולוגיה.

המרכז משלב דרישות מחקריות במודלים פיזיקליים, סביבתיים, ביולוגיים, כימיים ורפואיים, לצד יכולת תכנות מוכחת, תוך הקפדה על איכות תכנה, כלי פיתוח תכנה, תהליכי ייצור ותכן בדיקות ואימות מתקדמים ביותר.

במרכז נערכים מחקרים בתחומים שונים, כגון פיתוח ושדרוג של קודים בפיזיקה גרעינית; פיתוח ושדרוג של קודי מונטה קרלו לתחום הקרינה; פיתוח ויישום של שיטת מונטה קרלו בתחום הביו-רפואי - פיתוח כלים מתמטיים וכלי תכנה לצורך הדמיית מודלים ביולוגיים, רפואיים ופיזיקליים; פיתוח קוד "פתוח" להערכה מסדר ראשון של ההשפעות הרדיולוגיות, המתקבלות כתוצאה מפיזורים אטמוספריים מתאונה או מאירוע טרור רדיולוגי - בשיתוף הקמ"ג ומשרד ההגנה האמריקאי; פרויקט Green Field לבניית סימולציה ובסיס נתונים להערכת תהליך הפיצוץ כתלות בתנאי מטאורולוגיה שונים - בשיתוף משרד ההגנה האמריקאי ורותם תעשיות ביטחוניות; פרויקט זיהוי אינטראקטיבי להרעלה ולזיהום של מקורות מים כתוצאה מפעולת טרור – בשיתוף אוניברסיטת בן גוריון ונציבות המים; יישום של שיטת מונטה קרלו באמינות מערכות תכנה (Software System Reliability); ועוד.

 

ליצירת קשר,
פרופ' שלמה מארק
טלפון: 08-8519078
נייד: 054-7733842
דוא"ל: marks@sce.ac.il

 

למאמרים נוספים בנושא מרכזי מחקר: