שם המרצה: יהודה בידרמן
ארגון: יועץ

ההרצאה תחבר בין עולמות הפסיכולוגיה החיובית לעולם הניהול. הפסיכולוגיה החיובית, היא תחום פרקטיקה ומחקר אשר הולך ותופס מקום רב יותר ומשמעותי יותר. הפסיכולוגיה החיובית, מצביעה על העובדה שפעילות אשר מגבירה רגשות חיוביים, שמה דגש על חוזקות ועל העצמתן וחוקרת לעומק הצלחות, קשורה על פי מחקרים רבים הן להצלחות עסקיות והן לאושר בעבודה.

אם כך, מה הוא ניהול חיובי? ניהול חיובי הוא קודם כול השקפת עולם. על פי השקפה זו המנהל עצמו, המדווחים לו ישירות וכלל עובדי הארגון זכאים להיות מאושרים כתוצאה מעבודתם בארגון. השקפה זו רואה במקום העבודה מקור אושר, ולא רק מקום פרנסה. השקפה זו מדגישה את הטוב, את "חצי הכוס המלאה", כדרך הגורמת הן למנהלים והן לעובדים להצליח יותר עסקית, ליהנות יותר ולחוש אושר רב יותר. ניהול חיובי, מתייחס לפרקטיקה הספציפית, לשיגרות הניהול ולפעילויות היומיומיות של המנהל. בהרצאה:

  • נכיר את עקרונות הפסיכולוגיה החיובית.
  • נראה מחקרים רבים המראים את הקשר בין חיוביות להצלחה עסקית.
  • נדגים כלים פרקטיים לשימוש המנהל הרוצה ליישם את הגישה.
  • נתרגל ונתנסה בחלק מהכלים והפעילויות.

ו..... "נפתח את הראש" לדברים חדשים!