מציג: ודים ליכטיק
שם הארגון: טבע מדיקל

ניהול סיכונים כפי שהוא מתבצע בארגונים כולל בדרך כלל מיפוי חד פעמי והערכת הסיכון ע"י גורמים רלוונטיים במחלקות אחת לכמה שנים. שימוש נכון ניהול הסיכונים יכול להוות כלי המשלב בתוכו ניהול דרישות רגולטוריות, שיפור מתמיד והתייעלות תוך כדי רתימת הארגון להבטחת האיכות.

פרויקט ניהול הסיכונים שבוצע בשנת 2016 במרכז להכנת רוקחיות, בטבע מדיקל שם לעצמו למטרה לקיים ניהול סיכונים "חי" שמתעדכן באופן שוטף לצד הפעילות המשתנה במרכז. המרכז להכנת רוקחיות מייצר מאות אצוות שונות ביום באופן פרטני לפי מרשם למטופל הבודד. מוצר הדגל הוא Total Parenteral Nutrition (TPN), המורכב מכ-15 רכיבים שונים המיוצרים כולם בסביבה אספטית וניתנים כהזנה תוך ורידית למטופלים עם מערכת חיסונים מוחלשת. זיהום ההכנה עקב אי עבודה בתנאים אספטיים עלול להוות סכנת מוות לרבים ממטופלים אלה.

פעילות ניהול הסיכונים במרכז להכנות רוקחיות נבנתה במתווה שונה מהמקובל, והיא כוללת בחינה רחבה של כל הפעילויות המתבצעות במרכז להכנות. זאת במטרה לתת מענה לתהליך המורכב ולוודא עמידה בדרישות הרגולטוריות תוך כדי ביצוע שיפור מתמיד לתהליכים בארגון.