מציג: שרון אבל
ארגון: רמת"א

בעולם המתקדם של התעופה והחלל קיימת חשיבות גדולה לשימוש בחומרים ובפריטים אשר איכותם נבדקה ואומתה. הצורך לזהות את סטטוס האיכות של החומר/פריט בכל שלב בתהליך הייצור וההרכבה הינו חיוני על מנת למנוע שימוש בפריטים/חומרים אשר איכותם לא אומתה. נושא הזיהוי והעקיבות אחר פריטים וחומרים הינו חלק מהדרישות הרגולטוריות, המוכתבות על ידי חוקי התעופה, וכן על ידי התקן הבינלאומי AS9100 - לתעופה, חלל והתעשייה הביטחונית. הדרכים לביצוע זיהוי ועקיבות אחר פריטים וחומרים הינן רבות ומגוונות, ויש להתאימן למשתמש.

בהרצאה נכיר את המונחים זיהוי ועקיבות, את הדרישות לזיהוי ועקיבות בעולם התעופה והחלל, את "שרשרת העקיבות" - שרשור של העקיבה מרמת חומר הגלם לרמת המוצר הסופי ונציג דרכים לביצוע זיהוי ועקיבות.

עוד נציג שימושים בזיהוי ועקיבות - בעולם הצרכנות (Recall - למזון, Recall - לצעצועים, Recall - לרכב), בעולם התעופה (חקירת אסונות תעופה וזיהוי גורמי כשל מכניים). בסיכומה של ההרצאה תוצג דוגמה מאירוע בו מערכת הזיהוי והעקיבות מנעה כשל באספקת מוצרים חשודים ללקוח (אירוע בו הלקוח הגדיר את מערכת הזיהוי והעקיבות כזו שמנעה  היווצרות אירוע איכות שעלול היה להשבית מטוסים בעולם).