מציג: רונן קומריאן
ארגון: קמ"ג

ה- Geometric Dimensioning and Tolerancing (GD&T) היא שפה הנדסית בינלאומית שעוסקת בסיבולת, נכונות ודיוק הנדסיים בשרטוט של חלקים. ה- GD&Tמתארת ומגדירה תכן הנדסי נכון, ברור וחד ערכי. זוהי שפת שרטוט בינלאומית שמגדירה סימנים מוסכמים, חוקים, הגדרות וכלים לתיאור החלק מבחינת מידות, צורה, אוריינטציה ומיקום.

מחלקת ההנדסה מתכננת את המוצר, התפ"י מנהל את שלבי הייצור, היצרנים מבצעים את העיבוד השבבי ואת מסגרות המבנים. הביקורת הממדית ואבטחת האיכות מצמצמים את אי הוודאות שיש בשרטוט הנדסי בנוגע למידות של חלקים, ומעלים את ההבנה למקסימום. בשיטה זאת המהנדס שמתכנן את המוצר מציג ומגדיר אותו באופן מלא על דף השרטוט. דף השרטוט חייב להיות קריא, בהיר וחד-ערכי לכל הנוגעים בדבר. ה- GD&T מספק כלים הנדסיים ומקשר בין המתכנן, היצרן והמבקר שעורך את הביקורת הממדית.

במסגרת ההרצאה נציג את השיטה ואת התקנים שעליהם היא מבוססת ונדון ביתרונותיה כמכשיר לשיפור האיכות והבקרה.