מחקר וחינוך ככלים לשיפור הבטיחות של מדללי דם (anticoagulation)

מרצה: רינה אירן פרמונט
ארגון: ISOP ISRAEL

מטרת האיגוד הישראלי לשימוש בטוח בתרופות (ISOP ISRAEL) היא להגדיל את המודעות לבטיחות של תרופות באמצעות מחקר וחינוך. האיגוד מוביל בשנה האחרונה פרויקט לניהול בטוח יותר של השימוש במדללי דם (anticoagulation), המשלב את כל בעלי העניין לאורך תהליכי הטיפול ותוך אימוץ גישה מערכתית, מולטי-דיציפלינרית להפחתת הסיכונים. התוצר של הפרויקט הוא מודל פדגוגי המבוסס על לימוד מהניסיון ולמידה משותפת לצורך שימוש בטוח יותר במדללי דם.

בשלב הראשון נבחנו מדללי דם שידוע שהם מסוכנים ושיש כלים ידועים לטיפול בסיכון שגלום בהם. מידע זה נאסף, קוּבץ יחד והועבר לידיעת המטפלים והמטופלים בשני מרכזים שנבחרו כפיילוט. נציין שלגישתנו, חלק בלתי נפרד מהמחקר הוא הטמעתו באמצעות חינוך, העברת התוצאות לבעלי העניין והפצתו באמצעות כנסים.

השלב השני (שאנחנו בתחילתו) הוא מעבר מפיילוט להטמעה מלאה בבתי החולים. הדבר יעשה בדומה לכל תהליך שיפור: הערכה עצמית, סקירה של הפרקטיקה הנהוגה בבתי החולים, ניתוח הפערים ופעילות מתקנת שתתבצע על ידי צוותים מולטי-דיציפלינריים. בסוף שלב זה נערוך תהליך של הערכת התוצאות: ניתוח אפידמיולוגי ובחינת עלות-תועלת.

מסקנות הביניים הן: גישה משולבת עשויה להיות יעילה כאשר היא מוּנעת על ידי תרבות של איכות ותשומת לב. ארגון כנסים הוא כלי יעיל לצורך הפצת המידע הרלוונטי. שותפות פעילה של משרד הבריאות היא גורם מפתח להצלחה בכל שלבי הפרויקט, ובמיוחד תהיה חשובה בעתיד כאשר נרצה להכליל את הפרויקט.

המתודולוגיה שהוצגה כאן, מחקר וחינוך לדפוסי עבודה נכונים של בעלי העניין בהתאם לתוצאות של מחקר, עשויה להיות ישימה לתחומי ידע אחרים, לאו דווקא בתחום הרפואה.