הפחתת הסיכון בעבודה עם חומרים מסוכנים על ידי שילוב מערכת טכנולוגית רובוטית

מרצה: נירית גביש
ארגון: המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה

התעשייה המודרנית וההתפתחות הטכנולוגית המואצת בעולם כולו הביאו לשימוש הולך וגובר בחומרים המסכנים את האוכלוסייה וסביבתה. השימוש בחומרים מסוכנים נעשה בעיקר בתעשיות הכימיות, במגזר החקלאי (דשנים וחומרי הדברה), בפלסטיקה (ויניל כלוריד, סטירן ופראוקסידים אורגניים), בטקסטיל (ממיסים אורגניים, צבעים וחומצות), בתעשיית העץ (דבקים על בסיס פנול ופורמאלדהיד), בענפי המתכת (חומצות, בסיסים, מימן) ובתעשיות נוספות. חשיפה של עובדים לחומרים מסוכנים במקומות העבודה עלולה להתרחש ע"י ספיגה דרך העור והעיניים, ספיגה על ידי דרכי הנשימה, וכן כתוצאה של שהייה בקרבה למקור הסיכון.

מערכת טכנולוגית רובוטית המאפשרת עבודה מרחוק עם חומרים מסוכנים יכולה לתרום לצמצום חשיפת העובד לחומר המסוכן. עם זאת, מערכת כזו מקטינה את הבקרה והפיקוח הישירים על העבודה. בנוסף, למרות הקטנת הסיכון לעובדים, הכנסה של מערכת כזו יכולה דווקא להרתיע את העובדים מלהשתמש בה כתוצאה מהבקרה המופחתת על התהליך. במחקר שעליו נספר עסקנו בתיכון המערכת הרובוטית לצורך הגברת רצון העובדים להשתמש במערכת מסוג זה. במחקר נבדקו שתי אפשרויות לתיכון המערכת. האפשרות הראשונה הייתה שיפור המידה שבה המערכת מדווחת על פעולותיה בצורה שקופה לעובד, כדי להגביר את תחושת הבקרה הנחווית. האפשרות השנייה הייתה הפיכת העובד לאקטיבי יותר בעת תפעול המערכת. הממצאים הראו ששילוב שתי השיטות הביא לכך שהעובדים רצו יותר להשתמש במערכת הרובוטית.