מציגה: נעמה קמחי
ארגון: ICL-IP

ההרצאה תציג את מערכת ניהול האיכות בתרכובות ברום ICL-IP, נאות חובב.

מפעל תרכובות ברום ממגזר מוצרים תעשייתיים IP של חברת כיל ICL ממוקם באזור תעשיה נאות חובב. באתר מיוצרים  מגוון רחב של מוצרים במספר קווי יצור, כ- 95% מהם לייצוא.

באתר כ- 500 עובדים בהעסקה ישירה, ברובם עובדי משמרות והאתר מספק תעסוקה ישירה ועקיפה לכ- 3000 משפחות באזור הדרום. המנהלים והעובדים באתר, רואים באיכות, בבטיחות ובהגנה על הסביבה דרך חיים. ופועלים יחד לשיפור מתמיד של איכות התהליכים, המוצרים והשירותים.

על מנת לשמר מדיניות זו, הנהלת האתר מתחזקת באופן שוטף מערכת ניהול יעילה הבנויה על פי דרישות תקני איכות בינלאומיים.

בהרצאה נתמקד בפעילות שבוצעה בתחום הייצור והתפעול שמטרתה לשפר איכות. במסגרת הפעילות זוהו פערי ידע במונחי יסוד בתחום האיכות ולכן הוחלט לבנות תכניות הדרכה שיגבירו הכרות ומודעות למושגי איכות, ולהמשיך בהקמת פורומים ייעודיים לנושא. התכנית חלה על כל הגורמים הרלוונטיים בתפעול והקיפה את הפעילות החל מקבלת חומרי גלם, חומרי אריזה וכו', ייצור מוצרי ביניים, מוצרים סופיים פסולות ומוצרים נלווים ועד אריזת המוצר הסופי. בהרצאה תוצג תכנית תלת שנתית שנבנתה והוטמעה בתפעול.