מציג: משה עקרוני
ארגון: ורינט מערכות

בעולם המודרני ישנה דינמיקה גבוהה רוויית שינויים במגוון היבטים: טכנולוגיה, שווקים, תשתיות, תרבות, רגולציה וסטנדרטים, פערי דורות, תחרותיות, התפוצצות המידע, מיזוגים ורכישות, שינויים מבניים, ציפיות הלקוחות והשותפים העסקיים, גלובליזציה והיבטים סוציאליים.

ניתן להסתכל על חלק ניכר ממגמות אלו כהזדמנויות לצמיחה עבור אותם ארגונים שישכילו ללמוד, לבצע שינויים ולהתפתח בד בבד עם הסביבה המשתנה. זאת כמובן תוך מציאת האיזון ברמה הארגונית והאישית בין חופש וגבולות. אנחנו נדרשים למצוינות המבוססת גם על התנהלות תהליכית מסודרת ו"אחראית" תוך כיבוד הכללים שהציב הארגון לצורך עמידה ביעדים, וגם לגמישות וזריזות המאפשרים יצירתיות וחדשנות. אנחנו נדרשים לפעול פעמים רבות במצבים של אי וודאות ולעיתים כיאוס שיכולים להוביל לעוררות ארגונית או לשיתוק במידה ואינם מנוהלים כראוי.

השאלה במוקד ההרצאה היא באיזה אופן המנהיגות, התרבות הארגונית וההתנהלות של מנהל האיכות משפיעים או מושפעים ממגמות אלו? ההרצאה תתמקד במגמות חדשניות בעולם הניהול והמנהיגות כך שיאפשרו לארגון להמשיך לצמוח ולהיות מוביל בתחומו.

נעסוק במיוחד בשאלה כיצד מנהל האיכות יכול להתנהל טוב יותר במרקם הארגוני הדינמי, להצליח בתפקידו ולהביא ערך מוסף לארגון ולמנהלים איתם הוא עובד. לא פחות חשובה מכך היא הרמה האישית, מנהל איכות שמגביר את הרווחה הנפשית שלו תוך תחושה של מוטיבציה ומשמעות בדרכים בהן הוא פועל.