מציגה: מוריה לוי
ארגון: ROM

שנים אנו כותבים נהלים כך שיש בהם כמעט את כל התשובות הנכונות בנוגע למה לעשות, איך ומתי. ובכל זאת, פעם אחר פעם, נצפות טעויות, נצפות תקלות ואפילו נצפות תאונות, שרבות מהן היו נמנעות אילו פעלו על פי הנחיות הנוהל. אז מה לעשות?

אפשר לכעוס על העובדים, אפשר להדריך שוב ושוב, אך אפשר לתקן מהבסיס. כלומר, לכתוב את הנהלים בדרך אחרת כך שיהיה קל יותר להבינם, קל יותר להתייעץ איתם כ"חבר טלפוני" בעת התלבטות ויהיה קל יותר להשתמש בהם בשעת אמת.

ההרצאה תחשוף תפיסה אחרת לכתיבת נהלים המאפשרת זאת. ואולי, אם נצליח, יום אחד עובדים יבינו באמת שהנהלים מסייעים בידם, וירצו להשתמש בהם בכל רגע שיוכלו.