מרצה: אילנה ח'ורי
ארגון: המרכז הרפואי לגליל

מפגש עם בית חולים וההתמודדות עם בעיות בריאות, מעמידים את החולה ומשפחתו בפני מציאות חדשה. חובתנו כאנשי בריאות לספק את מלוא המידע הדרוש למטופל על מנת שיוכל להבין את בעיותיו הבריאותיות. מתן מידע רלוונטי ועדכני, תוך התייחסות אישית ומקצועית, מסייע למטופל להרגיש שהינו מרכז ההתרחשות ומקל את שהייתו באשפוז.

אנו נציג את התוצאות של מחקר שמטרתו לבדוק את השפעת סוג ההדרכה, ממוחשבת לעומת בעל פה, על חוויית האשפוז, שביעות הרצון, ועל אפקטיביות של ההדרכה למטופלים העוברים ניתוח.

המחקר כלל 100 מטופלים שהתאשפזו במחלקה כירורגית במרכז הרפואי לגליל ממרץ 2016 ועד מרץ 2017. קבוצת הנבדקים חולקה לשניים. קבוצה של 50 מטופלים שקבלה הדרכה ממוחשבת וסרטונים בנוגע לניתוח שהמטופלים צריכים לעבור. לעומתם, קבוצת ביקורת שכללה 50 מטופלים אחרים שקבלו הדרכה בעל פה ובדפים.

כלי המחקר היו שאלון (Patient Experience Questionnaire) PPE הבודק את חווית האשפוז ומהימנותו ושאלוןHCAHPS (Hospital Consumer Assessment of Healthcare Providers and Systems) שבודק נתונים על ההדרכה והתקשורת שהמטופל קבל בבית החולים מהצוות הסיעודי והרפואי, על ניהול הכאב, ועל סביבת הטיפול.

בהרצאה יוצגו הממצאים של המחקר, והמסקנות וההמלצות שנובעות ממנו.