שם המציגה: גלית ליסאי

הבטחת שלמות הנתונים (Data Integrity) הוא תחום שחשיבותו הולכת וגדלה בעולם ניהול הנתונים והוא חל באופן שווה על רשומות נייר ורשומות אלקטרוניות.

אחד המאיצים העיקרים להגברת המודעות לנושא זה היה "שערוריית הגנריקה" בשנות ה-80 . אירוע זה של הגשת נתונים שאינם אמינים לארגון ה FDA כחלק מתיק ההגשה לאישור תרופה לפני שיווק הביא לפרסום של מדיניות חדשה שעסקה בין השאר ביכולות אתר הייצור להציג נתונים אמינים לאורך זמן. המדיניות שפורסמה בשנת 1991 כ- Application Integrity Policy והיא מסבירה את גישת הסוכנות לנושא של בחינת הנתונים הנוצרים על ידי מערכות הייצור.

כאשר פורסם הפרקElectronic Records and Electronic Signatures   לפני 20 שנה, היה נדמה כי הנושא עובר לאחראיות יחידת ה IT של הארגון והדיון התמקד בעיקר בתיקוף המערכות (ולידציה של מערכות ממוחשבות) על בסיס התכנית ניהול סיכונים.

למרות זאת, בשנים 2015-2016 מעל ל 70% ממכתבי האזהרה (חלקם הכוללים דרישה לסגירת מפעלים) מתבססים על כשלים בתחום שלמות הנתונים. כשלים אלו נמצאו גם בארגונים שבהם השקיעו כספים ומשאבים רבים בתחום, והדבר  והבהירו כי הנושא אינו מקבל מענה ראוי כפי שנדרש ע"י המחוקק. הכשלים נובעים מחוסר מודעות לגבי הדרישות לרשומות אלקטרוניות, או סביר יותר, כי חברות נטו להקצות את כל תחומי המחשוב והתוכנה לקבוצות ה- IT מבלי לעסוק ביחידת האיכות שהיא בעלת ידע רב-תחומי כשותפים פעילים.

ההרצאה תעסוק בפעולות שארגון צריך לנקוט בתחום ה- Data Integrity  ואיכות המידע כדי לעמוד בדרישות המחוקק ולהגיע להישגים.