פערי הידע באיכות, אמינות ובטיחות בין האקדמיה לדרישות התעשייה והפחתתם

מרצה: אליעזר סולומון
ארגון: יועץ

בתעשיות הביוטכנולוגית, הרפואית והכימית נדרשת עבודה עפ"י סטנדרטים מחמירים בתחום האיכות והרגולציה, על מנת לעמוד בדרישות של ה-FDA , WHO ,EU ושל משרד הבריאות. בוגרי האקדמיה בכל התארים והמסלולים במדעי הטבע וההנדסה הכימית, עם יציאתם והשתלבותם בשוק העבודה, חסרים לרוב, את הידע, הניסיון והכרת דרישות האיכות הרגולטוריות.

כדי לגשר כל פערי הידע מוצע לתת קורס שכולל: 

  • עקרונות באיכות העבודה במעבדה ובייצור
  • ניהול העבודה במעבדה
  • ניהול הסיכונים במעבדה ובייצור

התועלת המופקת מהקורס הינה הדדית הן למעסיק והן לעובד הנקלט. הדבר מתבטא בקיצור זמן הכשרת העובד לתפקידו, קליטת עובד עם ידע כלי עבודה הכרחיים ומיומנות טובה יותר,

בחירה, מיון והתאמה טובה יותר של עובד לתפקיד. חלק חשוב מהקורס הינו סיור לימודי במפעל תרופות, המנגיש לסטודנטים את החיים אחרי האקדמיה וכן הרצאות אורח מנציג בכיר מהתעשייה.