האם על תעשיית המזון ללכת בעקבות התקינה של תעשיית התרופות?

מציג: דורון פלד
ארגון: מ.ב.א. הזורע טכנולוגיות כיול

ההרצאה תעסוק בשאלה אם על תעשיית המזון ללכת בעקבות תעשיית התרופות ולאמץ תקינה ונוהלי עבודה מחמירים הנוגעים לתרופות, גם לתעשיית המזון. האם זה אפשרי, או שזה מסובך ואינו תואם את התעשייה המדוברת. האם זה רצוי, או שזה יקר מאוד והעלות תיפול על הלקוח.

נציג מה נעשה בישראל. נזכיר את תקנות הגנת הצרכן: (חובת גילוי מוצר מזון בפיקוח),  צו הגנת הצרכן: (סימון ואריזה של מוצרי מזון), תקינה כללית ותקינה פרטנית כדוגמת: סידרתISO 9000  , ת"י 22000, ת"י 9001. ת"י 129 (הובלת מזון בקירור)  הינו תקן "טכנולוגי" במהותו ואינו מעודכן בתפיסות המודרניות בתחום הבטחת האיכות. נשאל מה נעשה בחול. בנוסף לתקני האיכות "המקובלים" הולכים ונוספים גם תקנים של גופים  פרטיים וציבוריים (של מדינות), עם נטייה הולכת וגוברת לאימוץ חלק מהדרישות כפי שמקובל בתעשיית הפארמה.

שגרת הפצה נאותה (GDP) מקבלת משנה תוקף גם בתחום המזון. השמירה על "שרשרת הקירור" לכל אורכה מהיצרן (חקלאי/תעשייה) ועד ללקוח הסופי באה לידי ביטוי במסמכים והוראות שונות. כיום הולכת ומשתלטת הגישה של הסתכלות בגובה העיניים ועשייה משותפת עם כל בעלי העניין.