הערכת איכות בחינוך הבלתי פורמלי - מיפוי ומענה לצרכי סביבה משתנה

מציגות: מוריה שוקר ודניאל קובלר
ארגון: עתיד פלוס

תפקיד החינוך הבלתי פורמלי הוא לתת "משענת" או "גב" לחינוך הפורמלי, להשלים את התכנים החברתיים, הערכיים, או תחומי הידע שאינם נלמדים בבית הספר, או לא נלמדים מספיק. החינוך האיכותי והמיקוד בחניך הבודד מושגים באמצעות יחס חניכה נמוך של מורה/ חניך המאפשר יחס אישי, מעקב צמוד והתאמת התכנים לקבוצה/חניך, איכות המחנכים, העצמה אישית של החניכים, שותפות של החניכים לדרך, הן מבחינת התכנים הנלמדים והן מבחינת התוצרים.

מטרה נוספת היא לאפשר לימוד ומיפוי מדויק של מצב החניך.

לשם כך פיתחנו אפליקציה ייעודית שמותאמת לגילאי בית הספר היסודי, ובוחנת את רמת הידע המתמטי של החניכים בעזרת מקבץ משחקים, מודדת וממפה את רמת החניך בכל תחום. המידע מגיע באופן ישיר למנהל הקבוצה, ומאפשר מיפוי רמת הידע של כל חניך, באיזה תחום קיים קושי, והדבר מאפשר התאמת תכנית לימודית אישית. האפליקציה, היא גם משחק, כך שבנוסף לערכה כמדד להערכת ידע , החניכים נהנים מהמשחק. 

התכניות שאנו מפתחים עוברות התאמות ותיקונים בהתאם למשוב החניכים והישגיהם. בכך הם מאפשרים לנו לשכלל את המוצרים והתוכניות שלנו, בכל זמן נדרש. כמו כן, בקבוצות הבוגרים שמפיקות מוצרים, החניכים רשומים כשותפים למוצר עצמו ומגיעים יחד עם אנשי הצוות לישיבות מקצועיות, עסקיות ועוד.