היבטים נבחרים בעריכת מבדק סביבתי בתעשייה הכימית

מציגה: חוה רזנושיק
ארגון: יועצת

התעשיות השונות (כימית, פארמה, מזון, פטרוכימיה, מתכות וכו') מתאפיינות בהרכב ייחודי של פליטות ולכן יוצרות טביעת רגל כימית אקולוגית ייחודית. הרכב הפליטות תלוי באופי התהליכים היצרניים ובסוג חומרי הגלם.

בתעשייה הכימית, המבדק בראי הסביבתי מתייחס למספר היבטים קריטיים עליהם מתבסס התהליך היצרני: החל מחומרי הגלם וכלה בתחזוקת הציוד. הרגולציה והתקינה הוולונטרית לא מכסה את כלל היבטים אלה, ולאנשי המפתח בתחום, בכל ארגון, יש תפקיד משמעותי ביצירת תשתית איכות בנושאים הסביבתיים והטמעה של תרבות סביבתית. היות והנושא הסביבתי הוא נושא "חדש" (יחסית לנושאי איכות ותיקים יותר כגון בטיחות, אנליטיקה וכו'), הטיפול בהתנגדויות הוא חלק אורגני של המבדק עצמו. ערך מוסף רב יהיה למבדק יהיה כאשר הוא יבוסס על חשיבה תוצאתית הן לטווח הקצר והן לטווח הארוך יותר.

ישנן גישות שונות בהן ניתן לנקוט כאשר באים לבצע מבדק סביבתי.

בהרצאה זו יצגו ארבע גישות עיקריות: גישה תכנונית, גישה תהליכית, גישה מסחרית, גישה ניהולית.

כל גישה מדגישה עקרונות שונים או מיישמת בצורה שונה עקרונות דומים. המשותף לכל הגישות הוא התאמת המבדק לאופי התעשייה, לתרבות הארגונית ולדרישות. הצגת נתוני המבדק הסביבתי צריכה להיות מותאמת לאופי המבדק וכמובן לתוצאה אליה מכוונים להגיע (למשל האם זה MUST ברמת תנאי קיומי לארגון או ברמת Nice to have). בכל מקרה המבדק הסביבתי צריך לשרת את מטרות ויעדי הארגון ולא להיפך.