ניתוח אסטרטגי של מערכת חינוך למדע וטכנולוגיה בישראל

מציגה: ענת אבן זהב
ארגון: תלפיות - המכללה האקדמית לחינוך

בהרצאה נציג מחקר בו בוצע ניתוח אסטרטגי של מערכת חינוך למדע וטכנולוגיה בישראל. במחקר שבוצע בטכניון בשנים 2012-2016 נעשה שימוש בכלי הערכה הלקוחים מהמגזר העסקי כמו ניתוח SWOT וניהול סיכונים.

ה-SWOT הוא דרך ניתוח שנעשית ע"י בחינת מאפיינים פנימיים (נקודות חוזקה וחולשה של הארגון) ומאפיינים חיצוניים (הזדמנויות ואיומים הקיימים בסביבה החיצונית לארגון). ניתוח SWOT מאפשר לבחור כיוונים שיעצימו את החוזקות וההזדמנויות ויגנו על הארגון בפני חולשותיו ואיומי הסביבה. בעזרת כלים אלה נמדדה איכות החינוך למדע וטכנולוגיה בישראל וניתנו המלצות אופרטיביות.