מר שרון אנקר - יו"ר האיגוד הישראלי לאיכות.

גב' דנה שדה - מנהלת מרחב דרום, התאחדות התעשיינים בישראל.

פרופ' ברוך קרן, SCE המכללה האקדמית להנדסה ע"ש סמי שמעון.

פרופ' דורית תבור - יו"ר הכנס, SCE המכללה האקדמית להנדסה ע"ש סמי שמעון.