אות הנגב למצוינות באיכות יוענק בפעם השישית, במסגרת כנס איכות דרום ה-7, שיתקיים ב-14.9.2022.

האות יוענק למועמד/ת בעל/ת וותק רב ומשמעותי בתחום האיכות, שהציג/ה פעילות ענפה בנושא האיכות, פיתח/ה, הוביל/ה והטמיע/ה נושאים של איכות בחברה/מפעל באזור הדרום, וחולל/ה שינוי בנושא האיכות.

קריטריון נוסף להענקת האות הוא ההתמודדות של המועמד/ת עם אתגרי הניהול, התפעול והאיכות. 

אם אתם מכירים מועמד/ת העונה על כל הקריטריונים הללו, וראוי/ה לאות הנגב למצוינות באיכות, הנכם מוזמנים להגיש המלצה הכוללת את שם המועמד/ת, מקום העבודה, תיאור הפעילות ותיאור התרומה לקידום האיכות.

הכתובת למשלוח ההמלצה: quality@ac.sce.ac.il.

אנא צרפו את פרטיכם כממליצים כדי שנוכל לחזור אליכם בהתאם לצורך.

המועד האחרון להגשת ההמלצה הוא 2.9.22.

לקבלת פרטים נוספים ניתן לפנות למזכירת הכנס, הגב' גלית שיקלר פרידמן, טל' 08-6475732, galitf@sce.ac.il.

 

הוועדה המארגנת
מר שרון אנקר - יו"ר האיגוד הישראלי לאיכות.
גב' דנה שדה - מנהלת מרחב דרום, התאחדות התעשיינים בישראל.
פרופ' ברוך קרן, SCE המכללה האקדמית להנדסה ע"ש סמי שמעון.
פרופ' דורית תבור - יו"ר הכנס, SCE המכללה האקדמית להנדסה ע"ש סמי שמעון.