מר שרון אנקר, מנהל איכות בקמ"ג, נציג האיגוד הישראלי לאיכות בדרום.

מר ניר שור, מנהל מרחב דרום, התאחדות התעשיינים בישראל.

פרופ' ברוך קרן, SCE המכללה האקדמית להנדסה ע"ש סמי שמעון.

פרופ' דורית תבור - יו"ר הכנס, SCE המכללה האקדמית להנדסה ע"ש סמי שמעון.