מרצה: יניב כהן
ארגון: כי"ל

עלויות האיכות מתבטאות בכל שלב בתהליך הייצור, החל מקבלת החומר הגלם ועד הגעתו ללקוח. במצגת זו יוצג פרויקט שבו אופיינו מדדי תהליך שעוסקים בזמינות, יעילות ואיכות (OEE) של מתקן ייצור במפעלי ים המלח.

מדדים אלו נבחנו לפני תהליך השיפור במתקן,  לאחר יישום פעילויות לשיפור במתקן והתוצאות הציגו באופן מובהק תהליך שיפור מתמשך.

יש לציין כי תהליך השיפור בוצע על תהליך קיים וללא החלפת ציוד ייצור בכל מהלך השיפור. הווה אומר שהפריון בייצור נבע מהפעילויות שהתמקדו במערכת האיכות של המתקן. כל פעילות שהובילה לשיפור הוטמעה בנהלי העבודה של המתקן. ההקפדה על קיום הנהלים הובילה באופן רציף לשיפור מתמיד שזוהי מטרתה של כל מערכת איכות בארגון.

התועלת שנבעה מהפרויקט התבטאה בממדים הבאים:

  • נבנתה מערכת תומכת שיוצרת שליטה ובקרה במתקן.
  • נקבע מדד OEE המהווה אינדיקציה לכך שהשליטה והבקרה נשמרים במערכת.
  • הצפת בעיות השורש של המתקן ויישום פעולות מתקנות אפקטיביות.
  • המערכת תומכת בפעילות השיפור באספקטים הכמותיים במתקן, כגון הגדלת תפוקות ייצור.

חשוב לציין שפרויקטים מסוג זה  מהווים תרומה איכותית למפעל ומייצרים הבנה ארגונית שמדדי מדדי האיכות  מובילים להגדלת התפוקות והקטנת התשומות.