מרצה: בני שדה

מודל ה-EFQM, או בשמו המלא European Foundation for Quality Management, מתמקד בפיתוח תרבות ארגונית, בה מושם דגש על איכות ניהולית ומצוינות ארגונית. המודל צמח ממחקרים ארוכי טווח שמטרתם הייתה לזהות את הגורמים המשפיעים על הצלחות של ארגונים. מודל כזה חייב לשמור על רלוונטיות מכיוון שהסביבה הארגונית דינמית ומשתנה. הרלוונטיות נשמרת   באמצעות למידה מתמדת ממנכ"לים נבחרים וטיוב מתמיד של המודל. כל זה הופך את המצוינות הארגונית לדבר מעשי קונקרטי ויישומי ולא עוד מחקר אקדמי מרוחק.

מנכ"לים וחוקרים מדווחים שהאיכות הניהולית שלהם נשענת על שמונה גורמים ערכיים אשר יוצרים תרבות של מצוינות. כל ארגון יכול לבדוק את עצמו היכן הוא ממוקם מול הגורמים האלה ולשפר ולשנות את מה שנחוץ על מנת ליצור את ההצלחה הבאה.

הגורמים הערכיים הם:

  • קיום תוצאות מעולות לאורך זמן ודגש על השגת תוצאות ברות קיימא שמתאימות לטווחי זמן שונים ועונות לצרכי בעלי העניין הרלוונטיים.
  • ערך מוסף ללקוח הבנה והכרה שהלקוח הוא תכלית העסק ושהפעילות חייבת לייצר ערך עבורו.
  • מנהיגות עם חזון, השראה ויושרה. מנהיגות אתית שיודעת ליצור את העתיד הנכסף ולהוביל אנשים לשם תוך כדי מתן דוגמא אישית.
  • פיתוח יכולות ארגוניות ושיפור היכולת באמצעות ניהול יעיל ואפקטיבי של שינויים באמצעות תהליכים מכווני אסטרטגיה הנשענים על עובדות ומבוססים על קבלת החלטות כל זאת על מנת ליצור תוצאות מאוזנות בנות קיימא.
  • להצליח הודות לכשרונם של אנשים. ההכרה שהצלחת הארגון מתרחשת באמצעות אנשים ולכן קיימת בארגון הערכה של האנשים ויצירת תרבות של העצמה על מנת ליצור איזון בהשגת מטרות ארגוניות ואישיות.
  • רתימה של יצירתיות וחדשנות כדי ליצור סביבה של למידה, שיפור וחדשנות מתמדת על מנת לחולל ערך ולשפר את הבצועים של העסק.
  • זמישות בניהול  (AGILITY) ופיתוח יכולת זיהוי והגבה מתאימים להזדמנויות ואיומים בסביבה הארגונית והעסקית.
  • יצירת עתיד בר קיימא והטמעה של תרבות אשר בנויה על אתיקה, ערכים בהירים, וסטנדרטים גבוהים של התנהגויות ארגוניות ועסקיות המאפשרות קיימות כלכלית, חברתית ואקולוגית.

הנחת היסוד במצוינות היא שתוצאות בנוגע לביצועים, לקוחות, אנשים וקהילה מושגות דרך מנהיגות אשר מובילה מדיניות ואסטרטגיה שמיושמת באמצעות אנשים, שותפים, משאבים ותהליכים. המערכת מתייחסת לחמישה מרכיבים המאפשרים את הפעילות הארגונית: מנהיגות, אסטרטגיה, אנשים, משאבים ושותפויות, וכן לארבעה מרכיבים המייצגים את התוצאות של הפעילות הארגונית: תוצאות ללקוחות, תוצאות לאנשים, תוצאות לקהילה, ותוצאות ביצוע עיקריות.

במהלך ההרצאה המשתתפים יחשפו לתכנים שהערכים מייצגים, ויקבלו כלי לבדיקה עצמית, אשר יאפשר להם לאתר את הנושאים שעשויים לשפר את האיכות הניהולית שלהם.