מרצה: עודד סיטרואן
ארגון: שב"ס

שירות בתי הסוהר מהווה זרוע ביצועית של מערכת אכיפת החוק של מדינת ישראל ותפקידו הוא החזקתם של אסירים ועצורים במשמורת כחוק, וטיפול בהם תוך שמירה על כבודם ומילוי צרכיהם הבסיסיים בתקופת המעצר. במתקני הכליאה של שירות בתי הסוהר מוחזקים כ–20,000 עצירים ואסירים, כאשר מתוכם כ–9,000 אסירים פליליים.

מערך תעסוקה/תעשיות שב"ס אחראי על מכלול הטיפול בתעסוקת האסירים, הכשרתם המקצועית ותפעול מערך המפעלים היצרניים באמצעותם. מערך התעסוקה מעסיק כ-2,600 אסירים ב-66 מפעלי ייצור תעשייתיים. כ-3000 אסירים אחרים מועסקים בשירותים, תחזוקה, תפעול המטבחים ואחזקת בתי הסוהר.

בהרצאה ניגע בנקודות הבאות:

א. האיכות בתעשיות שב"ס כערך לארגון.

ב. תחשיבים של אובדן ערך ונזקים כתוצאה מאיכות ירודה. נדגים זאת באמצעות בדיקה של המלאי המת במפעלים והמלאי שניזוק ונבחן שיטות למניעה: אחסנה טובה יותר, ויסות, צמצום המלאים והתאמת שינויים.

ג. הכשרת מנהלים במודל מדויק.

ד. מזעור נזקי הובלה באמצעות התאמת אריזות אחסנה ושינוע.

לצורך השגת יעדי האיכות אנו משתמשים בשיטות של בקרת איכות, בהטמעת האיכות בתהליכי הייצור, בבניה של מוצר איכותי (הנדסה ואסתטיקה) ובשימוש בחומרי גלם תקניים.

התוצאות של מאמצי האיכות היו צמצום עלויות ייצור, מיצוב מוצר איכותי גאווה מקצועית.