מה שלא ניתן למדוד, לא ניתן לנהל, מה שלא ניתן למדוד, לא ניתן לשפר

מרצה: חנן מלין
ארגון: שיא האיכות בע"מ

איכות היא לעולם אינה מטרה אלא אמצעי למימוש המטרה העיקרית שהיא השגת יעדי הארגון. יעדי הארגון יכולים להיות שונים ומגוונים, כמו למשל מקסום רווחים, השגת ביטחון למדינה ודאגה לבריאות הציבור. על מנת להשיג את יעדי הארגון, נידרש להגדיר את היעדים בפרמטרים מדידים, להקצות את המשאבים הנדרשים להשגתם ולבדוק את האפקטיביות, כלומר לעמוד על המידה שבה המטרות והיעדים שנקבעו גם הושגו. כדי שיעדי הארגון יוגדרו כ-"חכמים" S.M.A.R.T, הם צריכים להיות:

  • ספציפיים
  • מדידים
  • ברי השגה
  • רלוונטיים
  • קצובים בזמן

בהרצאה נעמוד על ההבדלים בין ארגון מתנהל לארגון מנוהל. נתייחס לסוגיות כמו זמינות, מקצועיות ויחס ונציע כלים מעשיים כמו  Dashboard נציג את ה- KPI לצורך בקרה.