מרצה: גלית ליסאי

כל ארגון מתבסס על מידע לצורך קבלת החלטות. הארגון יכול לייצר את המידע בעצמו ולנהל אותו או לקבל את המידע ממקורות אחרים. אמינות, דיוק ושלמות המידע (Data Integrity) הם קלט מכריע לצורך קבלת החלטות אפקטיבית בארגון ולכן חשוב שהם ינוהלו כתהליך ארגוני מותאם. אבטחת מידע וולידציות של מערכות מידע (CSV) מהווים חלק מהמערך הכולל של ה- Data Integrity  בארגון אך חשוב שלא יוגדרו כמילים נרדפות לפעילות זו. אבטחת מידע ופעילות הוולידציה הם חלק מחבילה כוללת של פעילויות הכוללת בתוכה ניהול סיכונים ופעילות Data Integrity שאמורה להיות מוטמעת בארגון בפעולות שבשגרה. החבילה הכוללת יכולה לתפקד כמערכת החיסון של הארגון המגינה ומתריעה כנגד "פלישה" או "פגיעה של גורם זר", כאשר במקרה זה הגורם הזר הוא מידע שאינו מהימן שעלול לפגוע בארגון.

הנושאים שבהם נתמקד בהרצאה הם:

  1. ניהול סיכונים כעמוד השדרה של הטמעת תהליכי Data Integrity בארגון
  2. זמינות כלים מותאמים לתהליך שיאפשרו להטמיע בארגון פרקטיקת ניהול איכות אפקטיבית
  3. האתגרים שעומדים בפני הארגון במסגרת הטמעת התהליכים ופתרונות אפשריים