המעבדה ככלי עבודה בידי המהנדס וכאמצעי להשגת איכות בפרויקטי בנייה

מרצה: גל דאי
ארגון: מעבדות איזוטסט

נכון להיום, בישראל קיימות דרישות רגולטור המחייבות  ביצוע של בדיקות מעבדה במעבדה מוסמכת ומאושרת לשלבים שונים במהלך פרויקטי בינוי ותשתיות. אבל סביב לדרישות עצמן קיימת אי בהירות גדולה בנוגע לתקנים, תקנות,  חוקים, מפרטים ודרישות. ריבוי החוקים יוצר אי בהירות רבה וקשר בין יותר מידי חוקים כמו החוק לתכנון ובניה, חוק התקנים,  חוק הרשות להסמכת מעבדות, תקנות שונות, התקן המקצועי עצמו ,מפרטי העבודה ודרישות המזמין.

יזם או מזמין עבודה שוכרים בדרך כלל קבלן שמבצע את העבודה עבורם. העבודה מתבססת על פרוגרמות ומפרטי עבודה ברורים שתוכננו בקפידה. מסיבות שונות, לא היזם בוחר ומזמין את המעבדה באופן ישיר ומטיל זאת על הקבלן המבצע . בפועל הקבלן המבצע הוא זה שמזמין את המעבדה והמעבדה מחויבת אליו כלקוח .במקרה כזה שבו הקבלן המבצע אחראי על אבטחת האיכות בפרויקט עלולים להתפתח לחצים לא נאותים על המעבדה כדי שתתאים את התוצאות לצורכי הקבלן.  הנפגעים הפוטנציאלים מכך הם היזמים המזמינים והמשלמים על העבודה כי בסופו של יום עלול להתפתח מצב שהעבודה מתבצעת ללא התאמה לתקנים ולמפרטים.

הפתרון לכך הוא מעבדה מאושרת לבדיקות על פי תקנים שקבע הממונה על התקינה במשרד הכלכלה. מעבדה מוסמכת תבצע בדיקות על פי תקנים ISO 17025 ו ISO 17020 בשיטות שאושרו  על ידי הרשות להסמכת מעבדות.

הבדיקות הנדרשות על פי הרגולציה בפרויקטים של בניה וסלילה הם למשל כיבוי אש, מוצרי גמר ,אספלט, בטונים, קרקע, אטימות, מערכות גז, אינסטלציה, התעדה לפרויקטים על פי תקן 5281 לבניין ירוק, סקרי קרקע , סקרים היסטוריים, בדיקת מוצרי בניה, איכות אוויר, רעש ואקוסטיקה, גז ראדון, בדיקות לא הורסות, בדיקות איכות לריתוכים, בדיקות לאלמנטים בשיטות לא הורסות ועוד.

יזם אשר מחויב לעבודתו  צריך להקפיד על רמת איכות גבוהה בפרויקטים שהוא מבצע.  פרויקטים של בניין ותשתיות הינם עתירי משאבים, מיליוני שקלים זורמים לקופת הפרויקט ומעבדת הבדיקה נהנית מנתח שלא עולה על אחוזים בודדים ביותר מהתקציב. כיום זאת הוצאה שמתחייבת על פי הרגולציה, אבל במקום לעשות אותה מתוך הכרח, יש לעשותה מתוך רצון והבנה. צריך לשנות את אופן המחשבה שלנו ולהשקיע יותר במנגנוני פיקוח ובקרת איכות. לפרויקט. מעבדת בדיקה מוסמכת מהווה פתרון שכבר קיים, נותר רק צורך ללמוד ולתפעל אותו בצורה נאותה.