מרצה: מאיר עזרא
ארגון: קמ"ג

בעולם בו ביצוע התקשרות אינה מבוסס על נפנופי ידיים ותקיעת כף אלא על מפרטים מפורטים המבססים את הדרישות, את גידור העבודה או המוצר, תנאי התשלום וכו', הרי שמתבקש הוא שכתיבת המפרט שעל פיו תבוצע העבודה ועל פיו יבוצע התשלום, יהיה איכותי ויסודי.

כתיבה נכונה של מפרט אינה עניין של מה בכך. כתיבה שאינה נכונה או לא מדויקת או שניתנת לפרשנויות עלולה לגרום לשינויים בלו"ז הפרויקט, בגידול בעלות וגם בקבלת מוצר שאינו עונה על הדרישות או הכוונות שלשמן אנו מנסחים את המפרט.

כידוע, עולם החוזים המבוסס על חוקים מוגדרים ונוקשים, מגדיר את ביצוע ההתקשרות על בסיס הצעה וקיבול. בהינתן ההצעה ובהינתן הקיבול עבורה, במסוימות הנדרשת, מבשיל התהליך לחוזה ולמעשה קיים חוזה בין הצדדים. כל שינוי מעבר למועד זה, מצריך ביצוע שינויים שמצריכים הגדרה פרמטרית של מהות השינוי, עלות, משך, ותפוקות. מטרת כתיבת מפרט נכון היא לצמצם את הצורך בביצוע שינויים אלה, שכן הם טומנים בחובם כאמור גידול בעלויות, בלו"ז וגם בלא מעט עוגמת נפש.

גם עולם המכרזים שאף הוא מגובה בחוקים נוקשים וגם בפסיקה ענפה הממנפת את עקרון השוויון וההוגנות, מעלה את הצורך במתן הצעה מדויקת עבור תכולות מוגדרות וחתומות וכל סטייה מהם או הסתייגות עלולה לפסול את הצעת המציע. ולכן קיימת חשיבות להגדרה נכונה, בהזדמנות הראשונה.

בפרויקטים מורכבים ומתוכללים במספר דיסציפלינות, ולעתים גם בפרויקטים צנועים יותר, בד"כ יהיו שינויים שנובעים מאי הגדרה ראשונית של כל התכולות במדויק ואלו מתבררים רק במעלה הדרך. את השינויים האלו קצת קשה לצפות שכן הם מדגירים תכולות שלרוב לא היו ידועות וצפויות מראש. יחד עם זאת, את השינויים שנובעים מאי הגדרה נכונה ומדויקת של הדרישות, ניתן לצמצם עד למינימום וזו הכוונה שעולה בבסיס הרעיון.

מטרת ההרצאה היא לעמוד על טיבו וחשיבותו של המפרט הטכני בלב ליבו של חוזה ההתקשרות ומתוך כך לנסות ולהגדיר את הפרמטרים הנדרשים, לצורך כתיבה נכונה, איכותית ומיטבית של מפרטים טכניים.