מרצה: דובי גרוס
ארגון: קמ"ג

תרבות התחקור בקמ"ג הינה חלק מהתפיסה לפיה ביצוע תחקירים הוא מנוף לשיפור תהליכי העבודה. בקמ"ג מתבצעים כ- 60 תחקירים ארגוניים בשנה כאשר הנחיית ההנהלה הינה "כי כל אירוע חריג (לחיוב או לשלילה) יתוחקר".

מטרת ההרצאה היא הצגת תהליך ביצוע וניהול התחקירים בקמ"ג משלב הייזום ועד לסגירת התחקיר והפצה רוחבית של התובנות שעלו מתוך התחקיר. במסגרת ההרצאה נציג את:

  • המפתחות והתובנות לביצוע תחקיר אפקטיבי.
  • המתודה הארגונית והכלי הממוחשב שתומך בה.
  • הקשיים בהפצת הידע שמושג באמצעות התחקירים.
  • לקחים שנלמדו מסקר העמדות הארגוני בנושא התחקירים.
  • צורת ניסוח התובנות מהתחקירים.
  • השיטות להפצת התובנות בתוך הארגון.